? همین الان چشماتو ببند...!چی میبینی؟؟؟؟ - اینجا زمان مرده