? یه روز نوشت الکی - اینجا زمان مرده
17 اردیبهشت 1391

یه روز نوشت الکی

الان چند روزی میشه که دوباره قرصهای متفورمین و اسپیرو...رو شروع کردم.حالمو خیلی بد کردن.همش تهوع دارم و دلم میخواد بخوابم.البته متفورمین همینجوریه اولاش تا عادت کنه بدن.من که خیلی داغونم حوصله ی هیچ کاری رو ندارم.خونه شده مث بازار شام.خیلی کلافه و به هم ریختم.یه شونه هم به موهام نمیزنم.از دیدن قیافه خودم تو آینه عقم میگیره. 

اه من چم شده؟ 

الان که مهدی رو بیدار کردم خیلی خوابم میاد طفلکی مهدی هم خوابش میاد .الان صورتشو چسبونده با بازوی من و داره نق میزنه.بهش میگم عزیزم بری مدرسه خواب از سرت میپره.