? تو این پست حال و احوال الان خودتونو فقط با شکلک نشون بدین - اینجا زمان مرده