? اینجا زمان مرده
24 آذر 1390

سالها پیش در چنین روزی(یک روز سرد پاییزی)کودکی به دنیا آمد که هم اکنون اینجا زمان مرده از آن اوست.

تولدش مبارک.