? خواب - اینجا زمان مرده
1 آذر 1390

خواب

دیشب خواب دیدم که میخوام برم تو آب شنا کنم.یه عالمه مرد و زن تو آب بودن و مشغول .از دیدن شنا کردنشون هیجان زده شده بودم و ذوست داشتم زودتر شنا کنم. 

برام عجیب بود که همسر مشکلی با این کار نداره.شایدم خارج از ایران بوده.خلاصه قبل از رفتن تو آب دیدم یه قسمت از رودخونه هه خیلی روشنه.خیلی شفافتره.کف آب معلوم بود و پر بود از ماهیهای زیبا و رنگارنگ.واقعا رنگها ماورای تصور ما بودند.معرکه بود .رفتم تو آب قاطی ماهیا.یه کمی میترسیدم اما زود ترسم تبدیل به لذت بردن از محیطی بود که توش رفته بودم.همه قسمت روشن بود و انعکاس نور خورشید تو آب و گرمای آب خیلی قشنگ بود و من سبک در آب شناور ...

حس زیبایی تو آب داشتم.  

راستی به نظرت تعبیر این خوابم چیه؟